افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرقدس در آغاز هفته بسیج
افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرقدس در آغاز هفته بسیج

۵ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شامل ساختمان ستادی سپاه، گردان امنیتی خاتم الاوصیا، باشگاه تیراندازی ۱۰ خط، کانون فرهنگی و سوله مدیریت بحران و قرارگاه محرومیت زدایی در شهرستان شهرقدس به مناسبت آغاز هفته بسیج افتتاح شد.

۵ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی شامل ساختمان ستادی سپاه، گردان امنیتی خاتم الاوصیا، باشگاه تیراندازی ۱۰ خط، کانون فرهنگی و سوله مدیریت بحران و قرارگاه محرومیت زدایی در شهرستان شهرقدس به مناسبت آغاز هفته بسیج افتتاح شد.