ایتالیا روی لبه تیغ صعود کرد/ جمهوری چک و اسلوونی هم مسافر یورو ۲۰۲۴ شدند
ایتالیا روی لبه تیغ صعود کرد/ جمهوری چک و اسلوونی هم مسافر یورو ۲۰۲۴ شدند

دور دهم بازی‌های مرحله انتخابی یورو ۲۰۲۴ با صعود تیم‌‌های ملی ایتالیا، جمهوری چک و اسلوونی ادامه پیدا کرد.

دور دهم بازی‌های مرحله انتخابی یورو ۲۰۲۴ با صعود تیم‌‌های ملی ایتالیا، جمهوری چک و اسلوونی ادامه پیدا کرد.