فردای آتش‌بس | ملت فلسطین، تعیین کننده آینده غزه
فردای آتش‌بس | ملت فلسطین، تعیین کننده آینده غزه

در ادامه پیگیری پرونده فردای آتش‌بس که به بررسی ابعاد آتش‌بس احتمالی، روند شکل‌گیری آن و بررسی آینده بعد از برقراری آتش‌بس می‌پردازد به گفت‌و‌گو با دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران پرداختیم.

در ادامه پیگیری پرونده فردای آتش‌بس که به بررسی ابعاد آتش‌بس احتمالی، روند شکل‌گیری آن و بررسی آینده بعد از برقراری آتش‌بس می‌پردازد به گفت‌و‌گو با دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران پرداختیم.