وعده های پوشالی
وعده های پوشالی
وقتی برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی برای کسب چند رای به هر دروغی متوسل می شوند تا بتوانند در رقابت انتخاباتی به پیروزی برسند، حتی اگر به مجلس هم راه پیدا کنند ضربه ی سهمگینی به اعتماد مردم وارد کرده اند، چون عدم تحقق وعده های پوشالی مردم را دلسرد می کند.

پادشاهی در یک شب سرد زمستانی از قصر خود خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می داد. از او پرسید: «آیا سردت نیست؟»

نگهبان پیر گفت: «چرا ای پادشاه، اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم.»

پادشاه گفت: «من الان داخل قصر می‌روم و می‌گویم یکی از لباس‌های گرم مرا را برایت بیاورند.»

نگهبان بسیار ذوق زده شد و از پادشاه تشکر فراوان کرد. اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را فراموش کرد.
صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد را در حوالی قصر پیدا کردند در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته بود: «ای پادشاه، من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل می‌کردم. اما وعده لباس گرم تو مرا از پای درآورد.»

وقتی برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی برای کسب چند رای به هر دروغی متوسل می شوند تا بتوانند در رقابت انتخاباتی به پیروزی برسند، حتی اگر به مجلس هم راه پیدا کنند ضربه ی سهمگینی به اعتماد مردم وارد کرده اند، چون عدم تحقق وعده های پوشالی مردم را دلسرد می کند.

البته خوشبختانه طبق قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ اول مردادماه۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و سه روز بعد نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است، دادن وعده ­های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها طبق ماده ۶۵ قانون انتخابات جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم خواهند شد.

وعده های پوشالی