چقدر خوبیم ما!
چقدر خوبیم ما!
فرد چاپلوس، یا نادانی است که به فکر تحقیر تو است و یا شیادی است که می خواهد فریبت دهد!

تعریف کردن به تنهایی نه خوب است و نه بد ! اگر با هدف انرژی دادن و امیدوار کردن باشد نوعی خیرخواهی است و می تواند صفتی خوب قلمداد شود.
اما اگر هدفش تملق و چاپلوسی برای دیگری باشد رفتاری منافقانه است زیرا این تعریف کردن باعث ایجاد توهم ؛ چقدر خوبیم ما ! در فرد مخاطب می کند!
در آستانه انتخابات ها یکی از رفتارهای منافقانه مرسوم، تعریف و تمجید های افراطی و دور از واقع از کاندیداهاست! امری که متاسفانه خیلی هم مرسوم شده است! این چاپلوسی ها که بیشتر جنبه منفعت طلبی شخصی را برای فرد متملق دارد امر را بر کاندیدا مشتبه نموده و باعث می شود که فرد در تصمیمات سیاسی خود دچار اشتباه محاسباتی شود!
۲۰ هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقیست و بازارها متملقین و چاپلوسان در حال گرم شدن است! و کم کم عده ای دور کاندیداها جمع شده و چنان تعاریفی را در وصف وی بیان می کنند که انگار فرشته نجات گناباد رونمایی شده است! حال آنکه توانایی و تخصص و کارآمدی کاندیدا نه با تخریب ها افول می کند و نه با تملق و چاپلوسی افزایش می یابد.
بعضا دیده شده به دلیل چاپلوسی های مکرر اطرافیان چنان کاندیدا متوهم شده است که قبل از برگزاری انتخابات فرماندار و روسای انتخابات را نیز انتخاب نموده است!
دسته ی دیگر چاپلوسان، چاپلوسان پسا انتخاباتی هستند! این ورژن تملق که تخصصی بس پیچیده نیاز دارد بدین گونه است که فرد متملق به همه ستادهای انتخاباتی سر می زند و از همه کاندیداها تعریف و تمجید می کند اما پس از انتخابات گویی کاندیدای پیروز بهترین فرد روی کره خاکی است!
سخن پایانی با آن دسته از کاندیداهایی است که کم کم برنامه تبلیغاتی خود را آغاز کرده اند و در حال یارگیری می باشند.

فرد چاپلوس، یا نادانی است که به فکر تحقیر تو است و یا شیادی است که می خواهد فریبت دهد!