چراغ خاموش
چراغ خاموش
یکی از تاکتیک های قدیمی انتخابات، تاکتیک چراغ خاموش است.یکی از تاکتیک های قدیمی انتخابات، تاکتیک چراغ خاموش است.

بدین صورت که کاندیدایی که احساس می کند به دلیل عدم رزومه قابل قبول نمی تواند در مواجه با افکار عمومی از جایگاه علمی و تخصصی خود دفاع کند و نخبگان اجتماعی سیاسی وی را نمی پذیرند با اتخاذ سیاست چراغ خاموش و با استفاده از لابی های پشت پرده سعی می کند تا با فشار قدرت و زور پول برای خود سبدهای آرای متعدد اما به صورت کاملا پنهانی ایجاد نماید.

این دسته از کاندیداها با ایجاد یک تصویر کاملا بی تفاوت از خود نسبت به انتخابات، سعی می کنند برنامه های تبلیغی خود را توسط سایرین پیگیری نمایند و خود در پس پرده باقی بمانند!

هر چند این تاکتیک در برخی از ادوار گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی گناباد و بجستان جواب داده است اما با ظهور فضای مجازی به نظر می رسد دیگر تاکتیک چراغ خاموش نمی تواند راهگشا بوده و کاندیداها نمی توانند تا دقیقه ۹۰ خود را پشت باندهای قدرت و ثروت مخفی نموده و با هجمه تبلیغاتی وسیع و گسترده در آستانه انتخابات ناشی از حمایت های میلیاردی حامیان! برای خود فضاسازی نمایند.

البته ناگفته نماند که برخی از کاندیداها نیز از تاکتیک چراغ خاموش استفاده می کنند تا از تخریب های احتمالی جلوگیری کنند، امری که متاسفانه باندهای قدرت و ثروت برای حذف رقبا از صحنه انتخابات از آن استفاده می کنند!

در هر حال تاکتیک چراغ خاموش چه از سر فریب باشد یا از سر ترس! نشان دهنده ضعف در توانمندی و تخصص و تجربه کاندیدایی دارد که می خواهد از طریق فرار از افکار عمومی و با تکیه بر تاکتیک های قدیمی و نخ نما روی صندلی بهارستان بنشیند!

به نظر می رسد یکبار برای همیشه باید تکلیف کاندیداهایی که بدون تخصص و توان علمی و عملی و صرفا با استفاده از زر و زور و تزویر قصد برنده شدن در این عرصه را دارند روشن شود که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز

  • نویسنده : گنابادآنلاین
  • منبع خبر : گنابادآنلاین