علم بهتر است یا ثروت
علم بهتر است یا ثروت
در کنار پنجره نشسته بودم و داشتم به درختان حیاط نگاه می کردم که ناگهان برگی از درخت افتاد و یادم آمد(!!!) که امسال سال انتخابات است و موضوع انشای این هفته هم " علم بهتر است یا ثروت " است.

در کنار پنجره نشسته بودم و داشتم به درختان حیاط نگاه می کردم که ناگهان برگی از درخت افتاد و یادم آمد(!!!) که امسال سال انتخابات است و موضوع انشای این هفته هم ” علم بهتر است یا ثروت ” است.

دفتر خود را باز کردم و انشایم را نوشتم:

به نام خدا
همیشه ما فکر می کردیم علم بهتر از ثروت است.چون کسی که دارای علم و دانش است می تواند با علمش مسایل و مشکلات مردم را چاره جویی کند و تصمیمات درستی برای زندگی خود و جامعه بگیرد. در واقع کسی که تخصص دارد بیشتر به درد مردم می خورد! به عنوان مثال اگر کاندیدایی دارای دانش تخصصی باشد می تواند نظام مسایل کشور را از دریچه نگاه خود بررسی و راه حل های مفیدی برای آن ارایه کند! اگر کاندیدایی دارای دانش مورد نیاز مردم باشد می تواند مسیله اصلی جامعه که معیشت مردم است را چاره جویی کند!

ولی سوال اساسی اینجاست که درست است که کاندیدای با دانش و تخصص در مجلس بسیار کارایی و توانمندی دارد اما آیا کسی که صرفا فرد متخصصی و کاردان است می تواند در رقابت انتخاباتی پیروز شود؟!

در پاسخ به این سوال باید گفت متاسفانه در دوره های اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها دانش و تخصص کاندیداها کم رنگ تر شده است بلکه آنچه احتمال موفقیت را بالا می برد وابستگی به باندهای قدرت و ثروت است!
به عنوان نمونه داشتن حامی مالی قدرتمند است که تعیین کننده است نه توانمندی و دانش و تخصص برای حل مسایل مردم!
شاید تصور کنید این ادعا غلط است و هستند کسانی که بدون داشتن جمایت باندهای ثروت و قدرت و صرفا براساس توانمندی خود و داشتن تخصص و دانش به مجلس وارد شده اند! بله استثنا همه جا وجود دارد! اما سوال اساسی اینجاست آیا اگر مجلس واقعا مکانی برای ورود افراد متعهد، متخصص و دارای دانش کاربردی بود وضعیت اقتصادی مردم اینگونه می شد!
پس ما نتیجه می گیریم که علم بهتر است از ثروت در صورتیکه مدل انتخاب نماینده مبتنی بر دانش و علم باشد نه ناظر بر توان مالی و قدرت حامیان !!!

پایان انشا

  • منبع خبر : گنابادآنلاین