دادرس: هنوز پرونده سپاهان به کمیته استیناف نرسیده است
دادرس: هنوز پرونده سپاهان به کمیته استیناف نرسیده است

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد هنوز پرونده باشگاه سپاهان در این کمیته مورد بررسی قرار نگرفته است.

عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد هنوز پرونده باشگاه سپاهان در این کمیته مورد بررسی قرار نگرفته است.