نخستین طرح فراسرزمینی گازی ایران به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود
نخستین طرح فراسرزمینی گازی ایران به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که کلنگ آغاز عملیات نخستین طرح گازی ایرانی در خارج از کشور به‌زودی و در صورت مساعد بودن شرایط کلان سیاسی به زمین زده می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که کلنگ آغاز عملیات نخستین طرح گازی ایرانی در خارج از کشور به‌زودی و در صورت مساعد بودن شرایط کلان سیاسی به زمین زده می‌شود.