رئیسی: ایران آماده گسترش روابط با کشورهای همسایه است
رئیسی: ایران آماده گسترش روابط با کشورهای همسایه است

رئیس جمهور گفت: ارتقای روابط ایران و الجزایر به‌دلیل بروز شرایط خاص بیماری کرونا متوقف شده بود که باید با همت مسئولان دو کشور دوباره این روابط احیا و ارتقا یابد.

رئیس جمهور گفت: ارتقای روابط ایران و الجزایر به‌دلیل بروز شرایط خاص بیماری کرونا متوقف شده بود که باید با همت مسئولان دو کشور دوباره این روابط احیا و ارتقا یابد.