حجت الاسلام صدیقی: مرحوم خزعلی در عین انقلابی بودن، موج آفرین بود
حجت الاسلام صدیقی: مرحوم خزعلی در عین انقلابی بودن، موج آفرین بود

مرحوم آیت الله خزعلی زندانی می‌شد، منبوع المنبر می‌شد، اما باکی نداشت. شهید داد، اما عقب‌نشینی نکرد. در عین انقلابی بودن، موج آفرین بود، سر سوزنی از متانت، اخلاق و دیانت کم نمی‌گذاشت.

مرحوم آیت الله خزعلی زندانی می‌شد، منبوع المنبر می‌شد، اما باکی نداشت. شهید داد، اما عقب‌نشینی نکرد. در عین انقلابی بودن، موج آفرین بود، سر سوزنی از متانت، اخلاق و دیانت کم نمی‌گذاشت.