رژیم صهیونیستی: هر آن منتظر پاسخ موشکی مقاومت هستیم
رژیم صهیونیستی: هر آن منتظر پاسخ موشکی مقاومت هستیم

رژیم صهیونیستی هر آن خود را برای موشک باران عمق اسرائیل توسط گروه‌های مقاومت آماده می‌کند.

رژیم صهیونیستی هر آن خود را برای موشک باران عمق اسرائیل توسط گروه‌های مقاومت آماده می‌کند.