فرار الهلال از شکست خانگی در وقت اضافه/ توقف خانگی السد مقابل الشارجه
فرار الهلال از شکست خانگی در وقت اضافه/ توقف خانگی السد مقابل الشارجه

الهلال عربستان یکی از حریفان نساجی ایران در نخستین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با ستارگانش در خانه از شکست گریخت.

الهلال عربستان یکی از حریفان نساجی ایران در نخستین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با ستارگانش در خانه از شکست گریخت.