عربستان: فقط با تشکیل دولت مستقل فلسطینی امکان پایان کشمکش فلسطین-اسرائیل وجود دارد
عربستان: فقط با تشکیل دولت مستقل فلسطینی امکان پایان کشمکش فلسطین-اسرائیل وجود دارد

وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد، هیچ راه حلی برای کشمکش فلسطینی-اسرئیلی بدون تشکیل دولت مستقل فسطینی وجود ندارد.

وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد، هیچ راه حلی برای کشمکش فلسطینی-اسرئیلی بدون تشکیل دولت مستقل فسطینی وجود ندارد.