صدای سکوت
 صدای سکوت
در شرایط فعلی صدای سکوت کشنده ترین صداهاست!

یازدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ یادداشتی با عنوان مارپیچ سکوت در گناباد منتشر شد؛ در یادداشت مذکور ضمن تشریح یکی از نظریات برجسته در عرصه افکار عمومی به نام مارپیچ سکوت، زوایای تاثیر آن در عرصه انتخابات گناباد تبیین شده بود.
در آن سال عملکرد ۴ ساله محمدرجایی به بهانه انتشار تنها یک عکس از وی که در حال استراحت آن هم در پایان وقت جلسه علنی مجلس بود زیر سوال رفت و برخی رسانه ها و فعالان رسانه ای کنونی نیز علی رغم اطلاع از عملکرد محمدرجایی و اخذ چهار ردیف بودجه ملی توسط وی و مهمترین موضوع که اخذ مصوبه قطعی فرودگاه گناباد بود سکوت پیشه کردند و به نوعی در دام مارپیچ سکوت افتادند!
در این مجال قصد تبیین اقدامات مثبت نمایندگان پیشین را نداریم اما نباید از این نکته غافل شد که اگر مارپیچ سکوت شکل بگیرد، فقط پنج دقیقه استراحت در مجلس می تواند به قیمت نادیده انگاشته شدن اقدامات مثبت یک نماینده تمام شود به گونه که برخی از مدعیان اخلاق مداری کنونی علنا در آن زمان عنوان می کردند که محمدرجایی چهار سال در مجلس خواب بوده است!
اکنون ۲۵ هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی فاصله داریم و به نظر می رسد باز هم مارپیچ سکوت اما به گونه ای متفاوت توسط مدعیان اخلاق مداری کنونی در حال پیاده سازی است.
استراتژی حمله به رسانه های مستقلی که وامدار باندهای قدرت و ثروت نیستند و تلاش برای ایجاد انحصار رسانه ای برای روایتگری فضای سیاسی گناباد آن گونه که خود می خواهند روی دیگر سکه مارپیچ سکوت است که با تاکتیکی جدید و این بار با نقابی خیرخواهانه در حال پیاده سازی است.
در این میان نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی شهر و رسانه های مردمی در تبیین واقعیت ها و تبیین صحیح شرایط کنونی الزامی به نظر می رسد.
در شرایط فعلی صدای سکوت کشنده ترین صداهاست!


  • نویسنده : گنابادآنلاین
  • منبع خبر : گنابادآنلاین