یادداشت|«ترانه‌های بازگشت» در آغوش فلسطین
یادداشت|«ترانه‌های بازگشت» در آغوش فلسطین

..

مقیسه مستند «ترانه‌های بازگشت» را گام پُر توان جدیدی دانست که آمده است تا فریاد فراموش‌نشدنی رهایی بیت‌‌المقدس را در یادها و نام‌ها زنده و طنین‌انداز کند.