یادداشت| آلزایمر فرهنگی
یادداشت| آلزایمر فرهنگی

..

رضا اسماعیلی در یادداشتی نوشت: تا زمانی که ما با چهره‌های پر فروغ تاریخ و فرهنگ خویش بیگانه‌ایم، با خودمان بیگانه‌ایم و به نوعی گرفتار «آلزایمر فرهنگی»!