یادداشت| راهکارها و الزامات تحقق عملی مهار تورم و رشد تولید
یادداشت| راهکارها و الزامات تحقق عملی مهار تورم و رشد تولید

..

انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در راستای ایحاد بهبود و تحول در فضای جامعه صورت می گیرد.