یادداشت| شعار سال و مساله‌ی امنیت غذایی
یادداشت| شعار سال و مساله‌ی امنیت غذایی

..

از جمله مسائلی که به صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است و از تورم و تولید تاثیر می‌پذیرد، امنیت غذایی است که در اندیشه‌ی اقتصادی و ابلاغیه‌های رهبر انقلاب جایگاه مهمی دارد.