پشت پرده عزل مهران حسین‌زاده چیست؟!
پشت پرده عزل مهران حسین‌زاده چیست؟!
شب گذشته و در آستانه ورود به نهم آذر ۱۳۹۹، خبر مصوبه شورای اسلامی شهر گناباد مبنی بر عزل مهران حسین‌زاده، شهردار این شهر منتشر شد که اما و اگرهای بسیاری را با خود به همراه داشت؛ به همین دلیل، سناریوهای مختلف مطرح شده در این رابطه را بررسی می‌کنیم.

مهران حسین‌زاده ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ با انتخاب شورای اسلامی شهر گناباد به عنوان اولین شهرداری که از بدنه شهرداری گناباد، تصدی امور شهری گناباد را بر عهده می‌گرفت، انتخاب شد.

اکنون و پس از سپری شدن ۸۴۳ روز از مدیریت مهران حسین‌زاده در مسند مدیریت شهری، عزل وی می‌تواند سه سناریو را در ذهن افکار عمومی ایجاد نماید:

▪️سناریو اول:

بر پایه آنچه در بیانیه شورای اسلامی شهر گناباد عنوان شده است این تغییر ” با در نظر گرفتن جوانب و مصلحت و منافع عمومی مردم” صورت پذیرفته است که در صورت صحت این سناریو باید به صورت کاملاً شفاف دلیل اصلی این مصلحت سنجی برای عموم مردم بیان شود تا مردم به صورت واضح در جریان منافع به دست آمده برای این تغییر قرار گیرند.

▪️سناریو دوم:

برخلاف آنچه در بیانیه شورای اسلامی شهر گناباد عنوان شده است، این تغییر در شرایط کنونی و در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات شورای اسلامی شهر باقی مانده است به هیچ وجه با در نظر گرفتن مصالح و منافع مردمی صورت نگرفته است و شهردار جدید در فرصت محدود مانده تا پایان عمر شورای کنونی، نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارد!

▪️سناریوی سوم:

تغییر شهردار گناباد ربطی به عملکرد تخصصی وی و حتی مصالح شهر نداشته و همانگونه که در پیام منتشر شده مهران حسین‌زاده آمده است فعالیت‌های او “با حفظ مصالح شهر و در رعایت قوانین ذیربط” بوده است!

لذا تغییر صورت گرفته می تواند ناشی از عوامل دیگری در راستای سرکار آمدن نیروهای نزدیک به جریان سیاسی خاصی در شهر اتفاق افتاده باشد.

حال اگر این سه سناریو را بخواهیم تحلیل کنیم، فقط در صورتی می‌توانیم سناریو اول که نزدیک به روایت شورای اسلامی شهر گناباد است را بپذیریم که شورای اسلامی شهر پس از بررسی عملکرد حسین‌زاده و منافع شهر قبل از عزل وی گزینه‌ای قوی‌تر را مدنظر قرار داده و اکنون به سرعت شهردار جدید معرفی گردد.

لذا در صورت تأخیر در معرفی شهرداری قوی‌تر به لحاظ تخصص و کارآمدی و آوردن بهانه‌هایی مانند بررسی رزومه و شناسایی کاندیداهای مختلف، نه تنها مصالح مردم تأمین نخواهد شد، بلکه فرصت سوزی نیز محسوب خواهد شد!

حال باید دید آیا سناریوی اول که مورد تاکید شورای اسلامی شهر گناباد است مورد تأیید قرار خواهد گرفت یا سناریوهای بعدی موضوعیت پیدا خواهد کرد!