با طرح توزیع رایگان قیر به صورت مشروط موافقم
با طرح توزیع رایگان قیر به صورت مشروط موافقم
این روزها موافقین و مخالفین طرح توزیع رایگان قیر دلایل مختلفی برای اثبات نظر خود دارند. برخی نمایندگان این طرح را به دلیل فسادزا بودن در سطح ملی رد می‌کنند و برخی نمایندگان نیز با اصل طرح موافق هستند. در این مجال به سراغ دکتر محمد رجایی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظر اقتصادی رفتیم تا نظر ایشان را در این زمینه جویا شویم.

جناب آقای دکتر رجایی با توجه به مطرح شدن طرح توزیع رایگان قیر نظر کارشناسی شما در این خصوص چیست؟

دکتر رجایی: با توجه به مزیت‌های این طرح به ویژه در زمینه خدمت رسانی به مناطق محروم بنده با اصل طرح موافقم هر چند که می‌تواند در اجرا ایراداتی هم داشته باشد.

فرمودید در اجرا ممکن است طرح با ایراداتی مواجه شود در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

دکتر رجایی: ببینید هر طرحی اگر در مرحله اجرا به درستی نظارت نشود قطعاً دچار انحراف خواهد شد واین طرح هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا نباید به دلیل اینکه ممکن است فساد ایجاد شود طرح را رد کرد.

مجلس باید برای اینگونه طرح‌ها عنایت خاصی به نظارت داشته باشد واین نظارت دردو بعد باید صورت بگیرد اول اینکه قیرها در جای خود هزینه شود وانحرافی دراین جهت نباشد برای این منظور دیوان محاسبات؛ سازمان بازرسی وخود مجلس ونمایندگان باید نظارت جدی داشته باشند.

بعد دیگر استفاده درست وبهینه از قیرها است بدین معنی که در مقام اجرا از طریق مهندسین ناظر جلو سوء استفاده احتمالی گرفته شود. اگر ترکیب قیر وماسه طبق استاندارد نباشد ویا حتی آسفالت حرارت لازم را درزمان ریختن آن نداشته باشد عمر آسفالت به شدت کاهش پیدا می‌کند.

گاهی مشاهده شده که بعضی از پیمانکاران قیر کمتری استفاده می‌کنند تا مقداری از قیر برایشان ذخیره شود. این مطلب را وهمچنین حرارت را باید مهندس ناظر کنترل کند ودر صورتی که آسفالت شرایط استاندارد را نداشت اجازه آسفالت ریزی ندهد.

برای اینکه مهندس ناظر کوتاهی ویا احیاناً سوء استفاده نکند باید تازمان عمر طبیعی آسفالت پاسخگو باشد. اگر آسفالت زودتر از موعد مقرر مستهلک شد باید بررسی شود اگر کوتاهی از مهندس ناظر بوده جبران خسارت نماید. این مساله را مسئولان اجرائی باید کنترل نمایند. ودر کنار همه اینها دادستانها به عنوان مدعی العموم وبه طور کلی قوه قضائیه باید با تخلفات به شدت برخورد نماید به طور یکه هزینه تخلف آنقدر بالا رود که برای کسی بصرفه نباشد.

به عنوان سوال پایانی چون شما نماینده شهرستان جای گناباد و بجستان بوده‌اید از اجرای طرح توزیع رایگان در مجلس نهم راضی بودید؟

بله اتفاقاً برای مناطق محروم و روستاهای منطقه بسیار سودمند بود و کلیت آن درست عمل شد.