اجماع اصولگرایان در گناباد
اجماع اصولگرایان در گناباد
براساس شنیده ها جلسات هماهنگی جهت اتحاد اصولگرایان در حال برگزاری است

برخی از جریانات سیاسی اصولگرا با برگزاری جلسات هماهنگی ضمن تاکید بر حضور یک گزینه نهایی سعی در متحد نمودن همه سلایق دارند

  • نویسنده : گنابادآنلاین