نه به دروغ
نه به دروغ
هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند، دروغ نگويد و خلف وعده ننمايد، جوانمرديش كامل، عدالتش آشكار، برادرى با او واجب و غيبتش حرام است.

یکی از شگردهای برخی از کاندیداهای ارایه چشم اندازی دور از واقعیت از آینده حوزه انتخابیه پس از انتخابش می باشد!
وعده هایی که خود نیز می داند که امکان تحققش در یک دوره ۴ ساله وجود نخواهد داشت و مهمتر از آن اینکه اساسا مجری انجام این وعده های نجومی نماینده مجلس شورای اسلامی نمی تواند باشد!
لذا یکی از ویژگی های کاندیدای اصلح سنجش میزان صداقت او در گفتار است. زیرا صداقت در گفتار منجر به درستی در عملکرد خواهد شد.

کسانی که وعده های نجومی می دهند قطعا یا شناختی از شرایط کشور و جامعه ندارند و یا می خواهند چند صباحی با این وعده ها اعتماد مردم را نسبت به خود افزایش داده و از این طریق شانس خود را برای پیروزی در رقابت انتخاباتی افزایش دهند!
لذا گنابادآنلاین براساس وظیفه رسانه ای خود هر گونه وعده و یا سخنی که دور از واقعیت باشد و از سوی کاندیداها یا حامیان ایشان منتشر گردد را به منظور شفاف سازی با دلیل روشن و قاطع رد کرده و به اطلاع مردم شریف گناباد خواهد رساند.

پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله می فرماید :
هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید و خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است. (خصال ص ۲۰۸، ح ۲۸)