سناریوهای پیش روی درگیری‌های حزب‌الله و رژیم صهیونیستی؛ از تبادل آتش تا جنگ فراگیر
سناریوهای پیش روی درگیری‌های حزب‌الله و رژیم صهیونیستی؛ از تبادل آتش تا جنگ فراگیر

..

در هفته های اخیر با کاهش نسبی درگیری ها در نوار غزه و تبلیغات رژیم صهیونیستی احتمال بروز جنگ در جنوب لبنان افزایش پیدا کرده است. با این حال هر یک از تحلیلگران براساس رویکردهای خویش دلایل مختلفی را در باب احتمال وقوع یا عدم وقوع جنگ ابراز می نمایند.