پشت صحنه تغییرات در گرجستان چیست؟
پشت صحنه تغییرات در گرجستان چیست؟

..

ایراکلی غاریباشویلی بازهم به شکل غیر منتظره‌ای برای دومین بار از پست نخست‌وزیری گرجستان استعفا داد و ایراکلی کوباخیدزه، رئیس فعلی حزب «رویای گرجستان» به جای غاریباشویلی بر مسند نخست وزیری گرجستان تکیه زد.