اهداف دست نیافتنی؛ سنگ بزرگ نتانیاهو برای ارتش اسرائیل
اهداف دست نیافتنی؛ سنگ بزرگ نتانیاهو برای ارتش اسرائیل

..

میدان غزه پس از گذشت هفته ها از آغاز نبرد طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی را به این نتیجه محتوم نزدیک می کند که از بین بردن حماس و آزادی اسیران، به عنوان دو هدف از پیش اعلان شده در جریان تجاوز اسرائیل به غزه جز به خواست مقاومت محقق نخواهد شد.