چرا غرب و آمریکا پشت سر اسرائیل ایستاده‌اند؟
چرا غرب و آمریکا پشت سر اسرائیل ایستاده‌اند؟

..

آمریکا و کشورهای غربی هیچ خط قرمزی برای حمایت دیپلماتیک، نظامی، لجستیک، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای از رژیم صهیونیستی ندارد و در این خصوص همه توان خود را به کار گرفته تا هرگونه اقدام و جنایت رژیم صهیونیستی را توجیه کند.