گزارش تسنیم از آمارهای نشر در پاییز ۱۴۰۲؛ رشد ۳۸درصدی قیمت کتاب/ کمک‌درسی‌ها گران‌ترین هستند
گزارش تسنیم از آمارهای نشر در پاییز ۱۴۰۲؛ رشد ۳۸درصدی قیمت کتاب/ کمک‌درسی‌ها گران‌ترین هستند

..

آمارهای نشر نشان می‌دهد که قیمت کتاب در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته با افزایش ۳۸درصدی مواجه شده است‌، این در حالی است که کمک‌درسی‌ها گران‌ترین کتاب‌ها هستند و ارزش ریالی آن‌ها در این فصل بالغ بر ۱۲میلیارد ریال بوده است.