یادداشت| تحقق اراده مردم؛ عمق نگاه رهبر انقلاب به موضوع انتخابات
یادداشت| تحقق اراده مردم؛ عمق نگاه رهبر انقلاب به موضوع انتخابات

..

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: از منظر رهبر انقلاب، جمهوریت و اسلامیت دو روی یک سکه هستند و این همگامی در مردم‌سالاری‌ دینی متجلی می‌شود؛نتیجه اینکه همه ارکان نظام اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شوند و در این نقطه است که جمهوری اسلامی مفهوم پیدا می‌کند.