بیماری «پویش زدگی» در تبلیغ کتاب/ آموزش و پرورش به نقش محوری خود واقف شود
بیماری «پویش زدگی» در تبلیغ کتاب/ آموزش و پرورش به نقش محوری خود واقف شود

..

سی و یکمین هفتۀ کتاب جمهوری اسلامی‌این روزها درحال برگزاری است و نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی هرکدام برنامه ای برای بزرگداشت این هفته و مشارکت در برگزاری آن اعلام کرده اند.