ابتکارات عملی اجلاس ویژه سران سازمان همکاری اسلامی برای مقاومت فلسطینی چه می تواند باشد؟
ابتکارات عملی اجلاس ویژه سران سازمان همکاری اسلامی برای مقاومت فلسطینی چه می تواند باشد؟

..

اجلاس ویژه سران سازمان همکاری اسلامی باید کارآمدی، ابتکار و اقدام خود را با حضور سران کشورهای اسلامی اثبات کند و فراتر از «صدور بیانیه‌ی محکومیت و تاکید بر اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل»، به یک اقدام جدی در برابر رژیم دست بزند.