چند کلامی با مدیر جدید شبکه مستند| ای کاش چرخ را از نو اختراع نکنید/ مستند، "سینمای جسارت" است، جسور باشید
چند کلامی با مدیر جدید شبکه مستند| ای کاش چرخ را از نو اختراع نکنید/ مستند، "سینمای جسارت" است، جسور باشید

..

حسین زارع‌زاده مدیر شبکه‌ای در تلویزیون شده که به دلیل ماهیتش، نیازمند جسارت و استفاده از همه سلیقه‌های فکری است.