نتانیاهو در سازمان ملل؛ فرار رو به جلو با اعلام قطعی «عادی سازی روابط با عربستان»
نتانیاهو در سازمان ملل؛ فرار رو به جلو با اعلام قطعی «عادی سازی روابط با عربستان»

..

ادعای خاورمیانه جدید از سوی بنیامین نتانیاهو، توهمی فراتر از واقعیت و فراری رو به جلو بود تا با صدور بحران، بر مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی سرپوش بگذارد.