دیدار هیئت صنعاء به رهبری انصارالله با وزیر دفاع سعودی؛ مذاکرات ریاض به کجا رسید؟
دیدار هیئت صنعاء به رهبری انصارالله با وزیر دفاع سعودی؛ مذاکرات ریاض به کجا رسید؟

..

هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن در ریاض با وزیر دفاع عربستان دیدار کردند که بنا به اظهارات دو طرف، احتمالا این مذاکرات با هدف دست یابی به توافق فراگیر تکرار شود.