پایین شهر و بالای شهر آموزش/ کجا درس می‌خوانی؟ فعلاً «متأسفانه» مدرسه دولتی!
پایین شهر و بالای شهر آموزش/ کجا درس می‌خوانی؟ فعلاً «متأسفانه» مدرسه دولتی!

..

مدارس دولتی سهم قابل‌توجهی از تحصیل دانش‌آموزان را به خود اختصاص می‌دهند و اگر این مدارس تضعیف شوند و این روند روز به روز شدت پیدا کند، شاهد ناامیدی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزانمان خواهیم بود‌.