ائتلاف نظامی ضد فرانسه در قاره سیاه؛ ساحل آفریقا به کدام سو می‌رود؟
ائتلاف نظامی ضد فرانسه در قاره سیاه؛ ساحل آفریقا به کدام سو می‌رود؟

..

نیروهای جدیدی در منطقه ساحل آفریقا پای به میدان گذاشته و با استعمار فرانسه به مبارزه برخاسته‌اند، تشکیل ائتلاف ائتلاف نظامی امنیتی میان مالی، بورکینافاسو و نیجر در همین راستا قابل ارزیابی است و احتمالا این ائتلاف جایگزین گروه جی ۵ می‌شود.