کشتار صبرا و شتیلا؛ مزدوران فالانژ که روی جنایتکاران صهیونیست را سفید کردند
کشتار صبرا و شتیلا؛ مزدوران فالانژ که روی جنایتکاران صهیونیست را سفید کردند

..

قتل عام زنان و کودکان بی‌دفاع در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در حومه بیروت، یکی از بزرگترین لکه‌های ننگ در کارنامه سیاه رژیم اشغالگر و مزدوران آن در داخل لبنان است که هنوز هم از فتنه‌افروزی در این کشور دست نمی‌کشند.