ابعاد و چشم‌انداز همکاری نظامی عربستان با چین و نگرانی آمریکا
ابعاد و چشم‌انداز همکاری نظامی عربستان با چین و نگرانی آمریکا

..

چشم‌انداز طولانی عربستان برای همکاری نظامی با چین به ویژه در زمینه پهپادها و تسلیحات بالستیک طی سال‌های گذشته موجب نگرانی آمریکا و کشورهای غربی شده؛ به ویژه اینکه بسیاری از قراردادهای نظامی میان ریاض و پکن به صورت محرمانه بوده است.