واشنگتن و «معامله قرن ۲»/ تحرکات جدید آمریکا برای نجات اسرائیل به نتیجه می‌رسد؟
واشنگتن و «معامله قرن ۲»/ تحرکات جدید آمریکا برای نجات اسرائیل به نتیجه می‌رسد؟

..

آمریکا که از قدرت و نفوذ تشکیلات خودگردان میان فلسطینی‌ها ناامید شده قصد دارد برای خارج کردن رژیم صهیونیستی از بحران پیچیده داخلی و خارجی این رژیم، به گسترش پروژه‌های عادی‌سازی در چارچوب «معامله قرن ۲» متوسل گردد.