همکاری در حوزه «امنیت سایبری»؛ محور دیدارهای مقامات رژیم صهیونیستی و آذربایجان
همکاری در حوزه «امنیت سایبری»؛ محور دیدارهای مقامات رژیم صهیونیستی و آذربایجان

..

همزمان با تبادل دیدارهای پرتعداد مقامات ارشد آذربایجان و رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر، یکی از نمایندگان کنست رژیم صهیونیستی با انتشار توئیتی از سفر محرمانه هفته گذشته هیئت پارلمانی این رژیم به باکو و دیدار با مقامات ارشد آذربایجان خبر داد.