به یاد علمدار سینمای دفاع مقدس| فیلمسازی که رهبر معظم انقلاب عملکرد او را مصداق تلاش مؤمنانه دانست
به یاد علمدار سینمای دفاع مقدس| فیلمسازی که رهبر معظم انقلاب عملکرد او را مصداق تلاش مؤمنانه دانست

..

۱۷ شهریور، زادروز یکی از مهم‌ترین سینماگران انقلاب و دفاع مقدس، یعنی رسول ملاقلی‌پور است؛ کسی که تلاشش از منظر رهبر معظم انقلاب، مصداق تلاش مؤمنانه بود.