یادداشت اختصاصی| ماموریت ناکام فرمانده سنتکام و خواب شوم آمریکا در شرق سوریه
یادداشت اختصاصی| ماموریت ناکام فرمانده سنتکام و خواب شوم آمریکا در شرق سوریه

..

یک نویسنده سوری با اشاره به ناکامی آمریکا در براندازی نظام دمشق تاکید کرد که واشنگتن یک پروژه مخرب جدید برای تغییر صحنه میدانی سوریه طراحی کرده اما آمریکایی‌ها بدانند که اخراج آنها از سوریه حتمی و به شکلی ذلت‌بار خواهد بود.