یادداشت| خاطره‌ای از ارادت زنده‌یاد براتی‌پور به شهدا و شعر منتشر نشده او در وصف "فخر ایران"
یادداشت| خاطره‌ای از ارادت زنده‌یاد براتی‌پور به شهدا و شعر منتشر نشده او در وصف "فخر ایران"

..

عبدالهی در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به ارادت زنده‌یاد براتی‌پور به شهدا و ماجرای شعری منتشر نشده از او در وصف شهید فخری‌زاده اشاره کرده است.