امکان تماس تصویری با عربستان از طریق پیام‌رسان بله
امکان تماس تصویری با عربستان از طریق پیام‌رسان بله

پیام رسان بله این امکان را فراهم کرده است که در زمان حج تمتع امکان تماس صوتی و تصویری با عربستان برقرار شود.

پیام رسان بله این امکان را فراهم کرده است که در زمان حج تمتع امکان تماس صوتی و تصویری با عربستان برقرار شود.