ایزدپناه: قهرمانی حق شهرداری گرگان بود/ کاله هر آنچه در توان داشت رو کرد
ایزدپناه: قهرمانی حق شهرداری گرگان بود/ کاله هر آنچه در توان داشت رو کرد

پیشکسوت بسکتبال کشورمان اعتقاد دارد تیم شهرداری گرگان استحقاق دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال را داشته است.

پیشکسوت بسکتبال کشورمان اعتقاد دارد تیم شهرداری گرگان استحقاق دستیابی به عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال را داشته است.