برگزاری قریب‌الوقوع کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر
برگزاری قریب‌الوقوع کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر

کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر به زودی به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر به زودی به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.