کشتی آزاد جام تختی| روز سنگین وزن‌ها با حضور معصومی و پدر زارع در ارومیه
کشتی آزاد جام تختی| روز سنگین وزن‌ها با حضور معصومی و پدر زارع در ارومیه

در حالی که امروز رقابتی هیجان‌انگیز بین سنگین وزن‌های مدعی دوبنده تیم ملی در ارومیه جریان خواهد داشت، علاوه بر نایب قهرمان پیشین جهان، پدر و عموی امیرحسین زارع نیز در سالن حاضر شدند.

در حالی که امروز رقابتی هیجان‌انگیز بین سنگین وزن‌های مدعی دوبنده تیم ملی در ارومیه جریان خواهد داشت، علاوه بر نایب قهرمان پیشین جهان، پدر و عموی امیرحسین زارع نیز در سالن حاضر شدند.