تمهیدات شهر فرودگاهی امام (ره) برای تسهیل سفر حجاج/ ارائه اینترنت رایگان نامحدود در ترمینال سلام
تمهیدات شهر فرودگاهی امام (ره) برای تسهیل سفر حجاج/ ارائه اینترنت رایگان نامحدود در ترمینال سلام

سرپرست شهر فرودگاهی امام (ره) گفت: به منظور رفاه حال زائرین عتبات و حجاج در ترمینال سلام سالن استراحت برای خانمها و آقایان تجهیز شده است.

سرپرست شهر فرودگاهی امام (ره) گفت: به منظور رفاه حال زائرین عتبات و حجاج در ترمینال سلام سالن استراحت برای خانمها و آقایان تجهیز شده است.