«عقیله»؛ زندگی حضرت زینب(س) به روایت اهل بیت(ع)
«عقیله»؛ زندگی حضرت زینب(س) به روایت اهل بیت(ع)

امین در کتاب «عقیله» تلاش کرده روایتی نو از زندگی حضرت زینب(س) از زبان اهل بیت(ع) ارائه دهد؛ برای این منظور او از منابع متقن تاریخی و حدیثی بهره برده است.

امین در کتاب «عقیله» تلاش کرده روایتی نو از زندگی حضرت زینب(س) از زبان اهل بیت(ع) ارائه دهد؛ برای این منظور او از منابع متقن تاریخی و حدیثی بهره برده است.