ساخت ۵۱ هزار تخت بیمارستانی در کشور/ ساماندهی ۷۵ هزار نیروی شرکتی وزارت بهداشت
ساخت ۵۱ هزار تخت بیمارستانی در کشور/ ساماندهی ۷۵ هزار نیروی شرکتی وزارت بهداشت

چند طرح‌ بهداشتی و درمانی در سفر یک‌روزه معاون وزیر بهداشت به لرستان افتتاح شد.

چند طرح‌ بهداشتی و درمانی در سفر یک‌روزه معاون وزیر بهداشت به لرستان افتتاح شد.